زمان و مکان برگزاری

 زمان برگزاری همایش:

پنج شنبه 4 خرداد ماه 1396

 

مکان برگزاری:

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه